De MPS-Groep faciliteert wereldwijd tuinbouwondernemers in hun ambitie milieuneutraal, met respect voor mens en natuur te werken en in de toekomst wellicht natuurwaarde toe te voegen.

Klanten vinden bij de MPS-Groep een totaalpakket om kwaliteit en duurzaamheid transparant te maken, te meten en te bewijzen. Hiervoor ontwikkelt MPS geavanceerde tools en innovatieve certificatieschema’s. MPSECAS voert onafhankelijke audits uit en kent voor de tuinbouw relevante certificaten toe op alle schakels binnen de keten. Door haar sectorkennis proactief te delen, ondernemers te stimuleren, de sector te adviseren en partijen met elkaar te verbinden, versnelt MPS het duurzaamheidsdenken en –handelen van ondernemers. Daarmee draagt ze actief bij aan een betere wereld en een gezond en gelukkig leven van mensen.

MPS is actief in 46 landen en heeft wereldwijd ruim 3.000 klanten die staat voor meer dan 4.600 productlocaties.

Werk je bij voorkeur op freelance basis? Ook dan kun je reageren op openstaande vacatures.